Hãy di chuyển 1 que diêm bất kỳ để 0 + 3 = 2

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển que diêm duy nhất để 0 + 3 = 2 trở thành phép tính đúng.
> XEM THÊM CÂU ĐỐ HẠI NÃO
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/12/1-6713-1460429413_2md7iq5o6g7gs.jpg

Hãy di chuyển 1 que diêm bất kỳ để 0 + 3 = 2 trở thành phép tính đúng.

> Xem đáp án
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/12/1-2310-1460364762_2md72jrr22os1.jpg

Có tất cả bao nhiêu hình vuông trong ảnh trên?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/12/2-9586-1460364762_2md72jrrfoj3o.jpg

Cái gì nằm ngay trước mắt mà bộ não luôn bỏ qua xem như không thấy?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/12/3-7065-1460364763_2md72jrqrda17.jpg

Số mấy nằm trong ô trống còn lại?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/12/4-4375-1460364763_2md72jrr35ri8.jpg

Con gì hai đầu mà tới năm đuôi?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/12/5-8364-1460364763_2md72jrroo0ff.jpg

Nếu sở thú bị cháy thì con gì chạy ra đầu tiên?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/chi-10-nguoi-co-the-tim-ra-7-diem-khac-nhau-giua-hai-buc-anh-nay-con-ban.2309035[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/12/untitled-1-9272-1460261056_2md14741qaafn.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-

Aha

Mình là thiên tài sao ta? Cái này mấy em tiểu học rành lắm mà?

- Trả lời -

- 12/04/2016

xin lỗi phải nói một câu đố không đc thông minh cho lắm ...đúng ra phải là: hãy di chuyền 1 que diêm để "2 vế" của phương trình/hay bài toán trên bằng nhau vì kết quả sẽ là 0+3=3 hay 0+2=2 hoàn toàn khác với câu hỏi: để 0+3=2

- Trả lời -

- 12/04/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?