Hans-schmidt Vietnam - nhà phân phối Hans-schmidt Vietnam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

14:46 - 26/02/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/26/4040758686_1519631162.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/26/4040758686_15196311621.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/26/7387890210_1519631149.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/26/7387890210_15196311491.jpg
Hans Schmidt VietnamModel: HP-5
Hans Schmidt VietnamModel: DX2-200
Hans Schmidt VietnamModel: DX2-400-M
Tension Meter
Hans Schmidt VietnamModel: DX2-2000-M
Tension Meter
Hans Schmidt VietnamModel: DX2-5000-M
Tension Meter
Hans Schmidt VietnamModel: DX2-8000-M
Tension Meter
Hans Schmidt VietnamModel: DX2-20K-L-M
Tension Meter
Hansford Sensors VietnamModel: HS429-050-54-08
Hansford Sensors VietnamModel: HS-AC011-5
Hans Schmidt VietnamModel: Rubber tip 10006S
Hans Schmidt VietnamModel: TEM-I
Hans Schmidt VietnamModel: 50213M
Hans Schmidt VietnamModel: 50299M
Hans Schmidt VietnamModel: 50210M
Hans Schmidt Model: DX2-400
Hans-schmidt VietnamModel: TEM-I
Hans-schmidt VietnamModel: 50213M
Hans-schmidt VietnamModel: 50299M
Hans-schmidt VietnamModel: 50210M
Hans-schmidt VietnamModel: TEM-I
Hans-schmidt VietnamModel: 50213M
Hans-schmidt VietnamModel: YS-20
Hans-Schmidt VietnamModel: DX2-5000-ASYB-M
Hans-Schmidt VietnamModel: DXL-5000-M
Hans-Schmidt VietnamModel: ZED-500
Hans-Schmidt VietnamModel: ZEF-50
Hans-Schmidt VietnamModel: ZEF-100
Hans-Schmidt VietnamModel: ZF2-30
Hans-Schmidt VietnamModel: ZF2-50
Hans-Schmidt VietnamModel: DT-315N
Hans-Schmidt VietnamModel: PH-100A
Hans-schmidt VietnamModel: FD-50
Hans-Schmidt VietnamModel: ZF2-100
Hans Schmidt VietnamOrder Code: TEM-I
Hans Schmidt VietnamOrder Code: 50299M
Hans Schmidt VietnamOrder Code: 50213M
Hans Schmidt VietnamCalibration Report
Hans-schmidt VietnamModel: TEM-I
Hans-schmidt VietnamModel: 50213M
Hans-Schmidt VietnamModel: DX2-120-W
Hans-Schmidt VietnamModel: DX2-200-W
Hans-Schmidt VietnamModel: DX2-400-W

Hiện nay chúng tôi đang là nhà phân phối và đại lý của nhiều hãng lớn trên toàn thế giới với đầy đủ các trang thiết bị máy móc, quý khách có thể tham khảo thêm:

AT2E, As scholer, Ametek PI, Ametek test, Bircher, Barksdale, Beckhoff, Busmann, Baumuller, Baumer, Elau, Elettrotek Kabel, IBA, Kern Sohn, Keller, Kiepe, Mark 10, Matsushima, Matsui, Masibus, Maxonic, Mehrer, Nireco, Pilz, Pora, Pentair, Redlion, Rotork, Soldo, Teclock, TDK Lambda, Telco Sensors, Yokogawa, Wise, Wago, Wittenstein, Asa – RT, Aviteq, Bihl wiedemann, Brevini, Conatec, Gemu, Kyowa, Mdexx, Megatron, Meinsberg, Microsonic, Meinsberg, Microsonic, MKS Anlasser, Novotechnik, PMA, PS electric, Schiebel, Singerland Bremsen, Spohn Burkhardt, Sytstec, STI Vibration Monitoring, Tematec, Van Der Graaf, Vaccum Barrier,…

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?