Hai vợ chồng bắt chước lôi heo đất ra đập và cái kết không ngờ

Hổm rày có phong trào lôi heo đất ra khui , 2 vợ chồng này bắt chước đem heo bấy lâu nay để dành ra đập. Ôi thôi tiền... 1 tấm, con vợ lấy xài đâu hết trơn lúc nào không hay biết

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?