Hại não với bài toán chó -mèo - thỏ: Đố ai tìm được đáp án

Heocon2Heocon2

23/03/2016/0

Đề toán đơn giản, chỉ yêu cầu tìm ra tổng số cân nặng của chiếc cân cuối cùng có 3 con vật. Thế mà nhiều người trình độ đại học vẫn phải bó tay.

Nếu là bạn. bạn sẽ giải bằng cách nào?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/20160321104002-bai-toan1_2maapmkk8g1po.jpg
Bình luận
-
27kg

- Trả lời -

- 23/03/2016

Mèo + thỏ=10kg;chó+mèo=24kg =>chó-thỏ=14kg;chó+thỏ=20kg=>thỏ=3kg;chó=17kg=>chó+mèo+thỏ=24+3=27kg

-

- 23/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?