Hà Tĩnh công bố 6 bãi tắm được kiểm định có nước biển an toàn

GatsbyGatsby

01/05/2016/0

Ngày 1-5, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh tiếp tục tiến hành lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước biển tại 6 bãi tắm, khu du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kết quả phân tích cho thấy, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép.

Các điểm được lấy mẫu gồm: bãi tắm Xuân Hải (xã Thạch Bằng – Lộc Hà), bãi tắm Xuân Thành (Xuân Thành – Nghi Xuân), bãi tắm Thạch Hải (Thạch Hải – Thạch Hà), bãi tắm Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên), bãi tắm Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh) và bãi tắm Mũi Đao (xã Kỳ Nam, TX. Kỳ Anh).

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/nong-nuoc-bien-tai-6-bai-tam-o-ha-tinh-g_2mg1ofdgqd8d9.jpg


Kết quả quan trắc phân tích chất lượng nước biển ven bờ các bãi tắm ở Hà Tĩnh ngày 1/5

Trước đó, ngày 28/4, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh đã lấy mẫu phân tích tại 6 bãi tắm nói trên.

Kết quả phân tích cho thấy, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – vùng bãi biển tắm, thể thao dưới nước.

Nguồn: http://tieudungplus.vn/ha-tinh-cong-bo-6-bai-tam-duoc-kiem-dinh-co-nuoc-bien-an-toan-9864.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?