Hà Nội mưa thối đất thối cát chẳng thấy lối về.


Tình hình là mới mưa có khi tối thôi mà Hà Nội hôm nay đã biến thành Hà Lội, xe chết máy hàng loạt, từ mai chắc phải sắm thêm cái ghe đi làm cho đỡ vất vả

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/07/19748885_1483436448359846_54782322884630_2oj9hb1jdrd4r.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/07/19756763_1483436331693191_68676205836962_2oj9hb1lqhh8n.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/07/19665398_1483436531693171_61828380876851_2oj9hb1t674ph.png
Bình luận
-
HÀ NỘI MÙA NÀY LẮM NHỮNG CƠN MƯA.

- Trả lời -

- 08/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?