Hà Nội: Không được kinh doanh tại căn hộ chung cư

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã ra thông báo về việc không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.
Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, yêu cầu các đơn vị này không thực hiện việc đăng ký đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư.

Đối với trường hợp doanh nghiệp/hộ kinh doanh/tổ chức đã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư phải thực hiện đăng ký thay đổi trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư theo thủ tục quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp theo thẩm quyền.

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là nhằm thực hiện quy định tại khoản 11, Điều 6 luật nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), trong đó một trong các hành vi bị cấm là sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/16/cam-kinh-doanh-tai-can-ho-chung-cu-14792_2nf6cj87d1a1p.jpg


Theo quy định tại khoản 7, Điều 80, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10/12/2015) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở về xử lý chuyển tiếp đối với việc phát triển và quản lý nhà ở:

Đọc thêm tại : http://baothegioiphunu.com/ha-noi-khong-duoc-kinh-doanh-tai-can-ho-chung-cu
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?