Gỗ phát hiện tại nhà trưởng ban quản lý rừng là thông đỏ quý hiếm: Đúng là trưởng có khác, phải là đồ xịn

Chuyện này cũng không lạ gì, người ta là trưởng thì cái gì cũng phải xịn hết là đúng rồi. Bị đoàn liên ngành bắt được rồi đem đi giám định biết là gỗ quý sắp tuyệt chủng thì khai là được tặng thế là xong. Quá dễ dàng.

Nguồn: Danviet.vn


Theo đó ngày 29.8, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng thuộc Viện Nghiên cứu khoa học Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng. Trong đó xác định các mẫu gỗ có ký hiệu riêng từ mẫu số 1 đến mẫu số 6 (được lấy tại nhà ông Nguyễn Văn Nhẫn) có tên Thông đỏ nam (tên khoa học: Taxus wallichiana Zucc) thuộc nhóm IA nằm trong danh mục động, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/30/150409891640044-1_2or6er18bob5o.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/30/15040991936513-4_2or6er1mls5iq.jpg


Ngoài ra, cũng theo kết quả giám định của Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng, các mẫu gỗ lấy tại tiểu khu 277A, 277B thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (nơi phát hiện quần thể thông đỏ bị tàn phá) cũng là thông đỏ quý hiếm.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/30/150410236944983-1_2or6gpl6f5r2i.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/30/150409899732593-3_2or6f9s1fs83j.jpg

Gốc một cây thông đỏ quý hiếm bị chặt hạ trong lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh.

Xem đầy đủ nội dung trích dẫnVIDEO HOT

VIDEO xem thêm
Bình luận
-
Người ăn lương từ tiền thuế dân mà được giao trọng trách giữ rừng là: NHỮNG KẺ PHÁ RỪNG CHUYÊN NGHIỆP.

- Trả lời -

- 30/08/2017

Oan nhà cháu quá ... dây là cây cháu trông trong vüön ... vüön nhà chaú lön läm cö !!!

- Trả lời -

- 30/08/2017

Mấy cái chuyện như vầy ai không biết giơ tay?

- Trả lời -

- 30/08/2017

Tại dân đen mình "ngu" nên ko biết đó thôi. Chứ 100% phá rừng là có bàn tay của mấy chú mấy bác hết... riết rồi giống như chính sách "mị dân" quá... e bó tay...

- Trả lời -

- 31/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?