Giờ mới biết dzòng xoay Dân Chủ là hố chôn tập thể. Hèn chi mỗi lần đi qua đây thấy lạnh lạnh xương sống :(

Mít tòn tenMít tòn ten

24/03/2016/0

háng Chạp năm ấy, Lê Văn Khôi bất ngờ qua đời vì bệnh phù thủng. Người thay ông nắm quyền là đứa con trai 8 tuổi Lê Văn Câu. Sự cầm cự của thế lực Lê Văn Khôi kéo dài trong 2 năm sau đó. Lê Văn Câu còn quá nhỏ; nội bộ tranh chấp quyền hành nên “triều đại” Lê Văn Khôi bị rơi vào tay triều đình Huế.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/24/vong-xoay-dan-chu-tin8-1_2mae8h98llfgi.jpg


Nếu không biết đến biến sự Lê Văn Khôi, nhiều người không nghĩ rằng vòng xoay Dân Chủ hiện đại bây giờ từng là mồ chôn tập thể trước kia - Ảnh: Internet

Vua Minh Mạng ra lệnh xử tử tất cả 1.831 người cả già, trẻ, gái, trai - những người có liên quan đến sự biến nổi loạn Lê Văn Khôi rồi đem chôn chung một chỗ. Nơi này là Mả Ngụy (nơi chôn cất những kẻ phản loạn) hoặc Mả Biền Tru. Những người cầm đầu trong đội quân ông Khôi bị đóng cũi, giải về Kinh thành Huế để xử phạt bằng cách tùng xẻo.http://tin8.com/bi-an-mo-chon-tap-the-gan-2000-nguoi-lon-nhat-sai-gon-19131
Bình luận
-
"Háng Chạp" là gì vậy thớt? Đề nghị đọc kĩ lại trước khi post bài lên. Thanks

- Trả lời -

- 24/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?