Giờ mới biết được tài nghệ vẽ tranh của hoàng đế ngày xưa

Thiên NhiênThiên Nhiên

12/01/2016/0

Xem mà cười muốn lộn ruột luôn. Đúng là sư tổ của ảnh chế, ảnh biếm họa là đây chứ đâu nữa.
Bình luận
-

- Trả lời -

- 12/01/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?