0/13/09

Giỗ bà 100 ngày, gia đình in hẳn thiệp chung vui mời họ hàng: Con cháu có 'tâm' nhất quả đất đây

Giỗ 100 ngày mà có thiệp mời đã lạ lẫm rồi, đây hẳn là thiệp chung vui. Con cháu có tâm quá đi mất

Ngoài thì ghi happy, trong thì ghi chung vui, ai mà nhận được thiệp này chắc không vui nổi.
Ai ở Lộc Ninh - Bình Phước vào xác nhận xem ở đây gửi cả thiệp mời giỗ 100 ngày à? Lần đầu thấy luôn.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/13/21740642_1947475372189885_22324239946035_2ot6f2s37b11t.jpg


Xem thêm video:
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?