[Giao thông củ chuối] Đèn đỏ cho rẽ phải xuống ao...

Chơi xeChơi xe

23/03/2016/0

Tôi tin cái người cho cắm cột này phải có tầm nhìn xa trông rộng hàng chục năm. Anh biết rằng sau này cái ao sẽ bị lấp để làm nên từ bây giờ anh phải làm ngay cái đèn đỏ

Quả là thần thánh!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/12376310_473226832871004_683873844328344_2ma9coa86s4bb.jpg


Ở vùng quê xa xôi có chiếc đèn đỏ thần thánh thì ở thành phố cũng có em bé thánh thần chẳng có. À không! Phải nói là người mẹ thánh thần chứ :3 Con ngủ vật ra cũng kệ thế này sao?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/12234899_1181172005227639_49283002900201_2ma9cobbpn20k.jpg


Nhưng thôi, hãy xem bác tài xế thông minh này mới yêu đời này

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/75567_1042092399180127_45210026704168824_2ma9colek8k10.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?