Giao diện mới hay là làm sao???

Các Bác cho em hỏi chút: Sao giao diện Vitalk giờ lạ hoắc thế này???

Bình luận
-
Còn thiếu nhiều công cụ lắm: Xóa bài, Sửa bài, công cụ Word, thông tin Level, Like, Được like, Paste vị trí ảnh để chèn vô bài...

- Trả lời -

- 28/10/2017

đưa ảnh từ web khác về, Loan Lê hoặc download rồi up lên hoặc copy dòng chữ: copy image url (sao chép đường dẫn ảnh), paste vào khoảng trống trong bài rồi enter là ra ảnh. Nói chung dở hơi lắm 

-

- 29/10/2017

ở bản mới bôi đen toàn bộ chữ mới hiện công cụ, dùng ở mobile thao tác khá khó 

-

- 29/10/2017

Đọc tiếp - 2 bình luận

Hỏi ai? Ai hỏi? Bây giờ hỏi ai?

- Trả lời -

- 28/10/2017

mới đổi giao diện mà bác, nhưng vẫn lỗi nhiều 

- Trả lời -

- 28/10/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?