Giải pháp chống vấn nạn xoài tặc, thế này thì thách trộm nào vặt được đấy! =))))

ba lăng nhăngba lăng nhăng

08/06/2016/0

[embedPost]Xoài này đánh số làm gì?
Chắc là để đếm coi thì nhiêu thôi
Thằng nào ăn cắp thử coi
Tao cho hét sọt ná đôi vô đầu
Tao đây núp ở trong cầu
Vươn cặp đạn ná đợi lâu trong này
Thằng nào tỏ ra mình hay
Thử vô bẻ thử đạn bay vô đầu!
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/08/13407020_1581278381920616_59615183042967_2mlhl0iik9gsp.jpg
[/embedPost]
Bình luận
-
Hehe, sáng kiến

- Trả lời -

- 08/06/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?