Giải mã 11 câu đố hại não, bạn có thể không?

Khó hay dễ tùy vào quan sát và tư duy của bạn nhé!

https://i-ione.vnecdn.net/2017/12/01/a2-5633-1512118783.jpg

> Đáp án 

https://i-ione.vnecdn.net/2017/12/01/a3-7415-1512118783.jpg

> Đáp án 

https://i-ione.vnecdn.net/2017/12/01/a5-3705-1512118783.jpg

> Đáp án 

Tuyệt tác mưa nhân tạo tại sân bay này sẽ khiến bạn không thể rời mắt, trầm trồ thán phục


https://i-ione.vnecdn.net/2017/12/01/a6-7511-1512118784.jpg

> Đáp án 

https://i-ione.vnecdn.net/2017/12/01/a7-1527-1512118784.jpg

> Đáp án

https://i-ione.vnecdn.net/2017/12/01/a8-3978-1512118784.jpg

> Đáp án 

https://i-ione.vnecdn.net/2017/12/01/a9-2526-1512118784.jpg

> Đáp án 

https://i-ione.vnecdn.net/2017/12/01/a15-1662-1512118784.jpg

> Đáp án 

Bình luận
-
Bây giờ là 12 giờ thì 72 giờ nữa là sau 3 ngày nữa vẫn là 12h, có phải nửa đêm đâu ?

- Trả lời -

- 01/01/2018

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?