Giấc ngủ của những người không yếu tim.

Một nơi để ngắm cảnh tuyệt vời.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu1_2nhspn3bg77bk.jpg


Không sợ trộm.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu2_2nhspqrgbs25o.jpg


Không sợ vợ quấy rày.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu8_2nhsptodfthip.jpg


Vẩn có hàng xóm.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu5_2nhsq4tn0gipt.jpg


Không sợ rắn rết.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu9_2nhsq7hk8lhij.jpg


Càng đông càng vui.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu10_2nhsq97nosc3i.jpg


Thích thì câu cá.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu11_2nhsqc5smbk1l.jpg


Và rất là thơ mộng.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks1_2nhsqfj5ik2jq.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu16_2nhsqo46jgf28.jpg


Chúc ngủ ngon...
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?