Giá bình tích áp Varem tốt nhất tại TPHCM - Siêu Phong

SP SeoSP Seo

16:34 - 28/08/0

Bảng báo giá bình tích áp Varem mới nhất tại Siêu Phong

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/28/7335377837_1535449018.JPG
Giá bình tích áp Varem tốt nhất tại TPHCM - Siêu Phong
STTSản phẩmThông số kỹ thuậtGiá
Bình tích áp 8 bar
1Bình tích áp Varem 24 lít 8bar
 • Model: Varem 24 lít 8bar
 • Thể tích: 24 lít (24l)
 • Áp lực max: 8bar (8kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng không chân
 • Kích thước: 351mm x 347mm
 • Đầu nối ren (DN): 25mm / 1inch (DN25)
791.800 VNĐ
Bình tích áp 10 bar
2Bình tích áp Varem 20 lít 10bar
 • Model: Varem 20 lít 10bar
 • Thể tích: 20 lít (20l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình ngang có chân
 • Kích thước: 247mm x 497mm
 • Đầu nối ren (DN): 25mm / 1inch (DN25)
885.960 VNĐ
3Bình tích áp Varem 60 lít 10bar
 • Model: Varem 60 lít 10bar
 • Thể tích: 60 lít (60l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 379mm x 815mm
 • Đầu nối ren (DN): 25mm / 1inch (DN25)
2.531.620 VNĐ
4Bình tích áp Varem 100 lít 10bar
 • Model: Varem 100 lít 10bar
 • Thể tích: 100 lít (100l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 450mm x 910mm
 • Đầu nối ren (DN): 25mm / 1inch (DN25)
4.367.740 VNĐ
5Bình tích áp Varem 200 lít 10bar
 • Model: Varem 200 lít 10bar
 • Thể tích: 200 lít (200l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 554mm x 1213mm
 • Đầu nối ren (DN): 40mm / 1½ inch
7.469.670 VNĐ
6Bình tích áp Varem 300 lít 10bar
 • Model: Varem 300 lít 10bar
 • Thể tích: 300 lít (300l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 624mm x 1373mm
 • Đầu nối ren (DN): 40mm / 1½ inch
9.495.180 VNĐ
7Bình tích áp Varem 500 lít 10bar
 • Model: Varem 500 lít 10bar
 • Thể tích: 500 lít (500l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 775mm x 1460mm
 • Đầu nối ren (DN): 40mm / 1½inch
14.970.370 VNĐ
8Bình tích áp Varem 750 lít 10bar
 • Model: Varem 750 lít 10bar
 • Thể tích: 750 lít (750l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 786mm x 1925mm
 • Đầu nối ren (DN): 40mm / 1½inch
28.833.290 VNĐ
9Bình tích áp Varem 1000 lít 10bar
 • Model: Varem 1000 lít 10bar
 • Thể tích: 1000 lít (1000l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 933mm x 1912mm
 • Đầu nối ren (DN): 50mm/ 2inch
47.508.000 VNĐ
10Bình tích áp Varem 1500 lít 10bar
 • Model: Varem 1500 lít 10bar
 • Thể tích: 1500 lít (1500l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 1150mm x 2083mm
 • Đầu nối ren (DN): 60mm/ 2inch
63.301.200 VNĐ
11Bình tích áp Varem 2000 lít 10bar
 • Model: Varem 2000 lít 10bar
 • Thể tích: 2000 lít (2000l)
 • Áp lực max: 10bar (10kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 1280mm x 2241mm
 • Đầu nối ren (DN): 60mm/ 2inch
129.767.460 VNĐ
Bình tích áp 16 bar
12Bình tích áp Varem 50 lít 16bar
 • Model: Varem 50 lít 16bar
 • Thể tích: 50 lít (50l)
 • Áp lực max: 16bar (16kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 379mm x 759mm
 • Đầu nối ren (DN): 25mm/ 1inch
4.747.590 VNĐ
13Bình tích áp Varem 100 lít 16bar
 • Model: Varem 100 lít 16bar
 • Thể tích: 100 lít (100l)
 • Áp lực max: 16bar (16kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 453mm x 915mm
 • Đầu nối ren (DN): 25mm/ 1inch
7.912.650 VNĐ
14Bình tích áp Varem 200 lít 16bar
 • Model: Varem 200 lít 16bar
 • Thể tích: 200 lít (200l)
 • Áp lực max: 16bar (16kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 556mm x 1218mm
 • Đầu nối ren (DN): 40mm/ 1½ inch
13.483.070 VNĐ
15Bình tích áp Varem 300 lít 16bar
 • Model: Varem 300 lít 16bar
 • Thể tích: 300 lít (300l)
 • Áp lực max: 16bar (16kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 626mm x 1373mm
 • Đầu nối ren (DN): 40mm/ 1½ inch
16.426.640 VNĐ
16Bình tích áp Varem 500 lít 16bar
 • Model: Varem 500 lít 16bar
 • Thể tích: 500 lít (500l)
 • Áp lực max: 16bar (16kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 777mm x 1455mm
 • Đầu nối ren (DN): 40mm/ 1½ inch
26.649.420 VNĐ
17Bình tích áp Varem 750 lít 16bar
 • Model: Varem 750 lít 16bar
 • Thể tích: 750 lít (750l)
 • Áp lực max: 16bar (16kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 790mm x 1925mm
 • Đầu nối ren (DN): 50mm/ 2 inch
34.815.660 VNĐ
18Bình tích áp Varem 1000 lít 16bar
 • Model: Varem 1000 lít 16bar
 • Thể tích: 1000 lít (1000l)
 • Áp lực max: 16bar (16kg/cm²)
 • Màu sắc: Đỏ
 • Kiểu bình: Bình đứng có chân
 • Kích thước: 945mm x 1912mm
 • Đầu nối ren (DN): 50mm/ 2 inch
56.971.080 VNĐ
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?