Ghế chờ ưu tiên cho ai?

Ngồi chờ ở sân bay, lại thấy cái canh quen thuộc: ghế ưu tiên luôn bị chiếm dụng.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/19/image_2mijcr119ioqc.jpeg


Nhờ cách thánh còm cho vui nè!
Bình luận
-
Họ cũng cần được ưu tiên, vì họ là những người tàn tật não.

- Trả lời -

- 19/05/2016

Tớ thì đúng là ghế ưu tiên, nhưng ko có người cần được ưu tiên. Chỗ ghế đó còn thừa cũng khá nhiều. Họ có ngồi cũng ko sao. khi nào có người cần ưu tiên thì họ sẽ nhường ghế là ok

- Trả lời -

- 19/05/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?