G - Dragon hát sung quá bị lọt xuống hố: Chắc phải đau lắm nhỉ?Nhìn xa cứ tưởng Sơn Tùng MTP, không phân biệt được 2 người này vì quá giống nhau
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?