Funny monkey - Cười đau cả bụng - không xem hơi phí

Silver wings11Silver wings11

12/05/2016/0

Sub
Nói nữa tao tán cmm giờ ... Mày chém nó tao chém cmm giờ ... Nói Nhiều với nó làm gì : dao nè chém nó luôn cho rồi ... ... Nói Nhiều nhức đầu quá ... Anh Em xông lên tán cho nó im đi ....

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?