Encoder Hontko HTR-3A

mrgiauhgpmrgiauhgp

10:50 - 07/11/0

Bộ mã hóa Hontko HTR-3A

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/07/1049532768_1510026614.jpg

Hollow Diameter: 10 mm

Pulse per Revolution: 10 / 100 PPR

Thru-Hub Diameter: 10 mm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: Mr Giàu.hgpvietnam

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?