Encoder Hontko AHB

mrgiauhgpmrgiauhgp

11:07 - 07/11/0

Bộ mã hóa Hontko AHB

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/07/3192875244_1510027621.jpg

Diameter 44 mm.

Hollow Shaft Diameter 8 mm.

Pulse per Revolution: 256 PPR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: Mr Giàu.hgpvietnam

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?