Em thông tin hình ảnh thêm về Mers E300 tai nạn liên hoàn nhé

Tèo FlashTèo Flash

01/05/2016/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/kk_2mft8rqdf6ffo.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/t_2mft8ttk3fh1f.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/''_2mft9495562jc.png

Tuy mẹc chạy hơn trăm cây chuối trên bàn thờ tai nạn liên hoàn với ít nhất 6 phương tiện hai lần liên tiếp nhưng ko bung túi khí

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/capture_2mft8rqj9b883.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/;;_2mft8rqj5ii2j.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/gg_2mft8shiflqrf.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/jj_2mft8shiim9si.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?