EM - Chế phẩm sinh học xử lý môi trường tốt nhất

NMTT90NMTT90

16:08 - 31/10/0

Hiện giờ lượng rác thải, nước thải trong sinh hoạt và hoạt động nông nghiệp, công nghiệp thải ra môi trường ngày càng nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Những công nghệ khoa học xử lý rác thải truyền thống như chôn lấp, đốt… không đem lại hiệu quả cao và chưa là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường.

Đứng trước những thực trạng trên đòi hỏi cần có những biện pháp dài lâu, hiệu quả, mang tính công nghệ khoa học và nhất là an toàn cho môi trường để xử lý rác thải. Hiện nay với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật sinh vật học đặc biệt là công nghệ kỹ thuật vi sinh vật, nhiều quy trình công nghệ khoa học xử lý ô nhiễm môi trường hiện giờ được tạo ra trên cơ sở tham gia tích cực của vi sinh vật. 1 trong số đó là việc ứng dụng chế phẩm EM vào việc xử lý rác thải.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/10/31/3498071451_1540976961.jpg

Xem thêm: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường mới 2018 Techport

Ứng dụng chế phẩm EM xử lý rác thải đô thị

Để giảm thiểu sự ô nhiễm ở các bãi chôn lấp rác thải, người ta áp dụng chế phẩm EM. Các chủng vi sinh vật có trong EM sẽ xúc tiến sự lên men hữu cơ trong điều kiện kỵ khí.

Nguyên tắc chung là:

  • Chắc chắn chất lượng của EM thứ cấp để có hoạt tính cao.
  • Đảm bảo cho EM thứ cấp được tiếp xúc hoàn toàn với rác thải hữu cơ (các loại rác thải từ túi nilong, chai nhựa, sứ… EM chẳng thể phân hủy được)
  • Chắc chắn độ ẩm của rác thích hợp cho giai đoạn lên men (40-50%)
  • Để rác hữu cơ được phân hủy tốt, cần phải giúp cho rác lên men kỵ khí.

Quy trình xử lý như sau:

Rác thu nhặt được đổ lên bãi, san lấp đạt chiều cao mỗi lớp rác khoảng 20cm, hòa loãng EM thứ cấp (EM2) với nước sạch theo tỷ lệ: 1/50 hoặc 1/100 tùy thuộc vào độ ẩm của rác, phổ biến chung pha theo tỷ lệ 1/100, phun đều lên bãi rác. Làm tương tự đối với từng lớp rác của mỗi đợt thu nhặt. Tới chiều cao 0,8-1,0m thì rắc EM Bokashi C (cám + mùn cưa), phủ đất 10cm để tạo sự lên men kỵ khí. Không áp dụng vôi bột và thuốc diệt sâu bọ ở trên bãi chôn lấp, chỉ áp dụng ở nơi xung quanh bãi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/10/31/8499126731_1540976923.jpg

Công nghệ phát triển có thể bạn quan tâm:

Công nghệ chế biến thực phẩm 2018 Techport

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?