Electro Pneumatic Positioner Young Tech - Young tech vietnam - TMP vietnam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

14:00 - 26/02/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/26/8053361833_1519628432.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/26/8053361833_15196284321.jpg
ctro Pneumatic PositionerYT-1000LThe Electro-Pneumatic Positioner YT-1000L is used for operation of pneumatic rotary valve actuators by means of electrical controller or control system with an analog output signal of DC 4 to 20mA or split ranges.
Electro Pneumatic PositionerYT-1000RThe Electro-Pneumatic Positioner YT-1000R is used for operation of pneumatic rotary valve actuators by means of electrical controller or control system with an analog output signal of DC 4 to 20mA or split ranges.
Electro Pneumatic PositionerYT-1050YT-1050, the Electro Pneumatic positioner is used for operation of pneumatic valve actuators by means of electrical controller or control system with an analog output signal of DC 4 to 20mA or split ranges.

Hiện nay chúng tôi đang là nhà phân phối và đại lý của nhiều hãng lớn trên toàn thế giới với đầy đủ các trang thiết bị máy móc, quý khách có thể tham khảo thêm:

AT2E, As scholer, Ametek PI, Ametek test, Bircher, Barksdale, Beckhoff, Busmann, Baumuller, Baumer, Elau, Elettrotek Kabel, IBA, Kern Sohn, Keller, Kiepe, Mark 10, Matsushima, Matsui, Masibus, Maxonic, Mehrer, Nireco, Pilz, Pora, Pentair, Redlion, Rotork, Soldo, Teclock, TDK Lambda, Telco Sensors, Yokogawa, Wise, Wago, Wittenstein, Asa – RT, Aviteq, Bihl wiedemann, Brevini, Conatec, Gemu, Kyowa, Mdexx, Megatron, Meinsberg, Microsonic, Meinsberg, Microsonic, MKS Anlasser, Novotechnik, PMA, PS electric, Schiebel, Singerland Bremsen, Spohn Burkhardt, Sytstec, STI Vibration Monitoring, Tematec, Van Der Graaf, Vaccum Barrier,…

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?