Đường thăng tiến và phát ngôn gây chú ý của Bí thư Đà Nẵng: Khoảng cách giữa lời nói và thực tế xa lắm

Bình luận
-
Hình mẫu 1 thời!

- Trả lời -

- 11:23 - 19/09

...theend...!!!???

- Trả lời -

- 17:29 - 19/09

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?