Dựng chông nhọn hoắt trước Nhà hát lớn Hà Nội để giữ vườn hoa: Sao đến nỗi này

Mấy tháng gần đây người dân cho chó to ra vườn hoa đoạn nhà hát lớn Hà Nội , khách sạn Hilton chơi cả tối đến đêm nhiều quá... Mà nhân viên vườn hoa mới thay cỏ mới..Thế là những cọc chông ra đời để bảo vệ cỏ không bị dẫm đạp nát. Nhưng mà làm thế này ai dám cho trẻ em ra chơi nữa đây???

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/10/17861961_1877385975879088_84474896004418_2o6bherfmeote.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/10/17800223_1877385985879087_23660334320275_2o6bhkr2tsmha.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/10/17862559_1877386002545752_72164822606691_2o6bhkr2ai6cl.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/10/17862530_1877386022545750_45382958046034_2o6bhkr2ord38.jpg


Xem video hot


https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/04/07/_mg_87761_evms_2o5tqsi75cqjd.jpg

Bí thư Hoàng Trung Hải: Đòi lại vỉa hè, có quận huyện 'làm hơi quá'

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?