đừng chết vì thuốc lá.

cuphong2011cuphong2011

07/09/2016/0

Nếu một ngày bạn hút một gói thuốc thì tương lai lá phổi bạn như thế nầy, em xem xong em sợ quá, chắc ngày mai kêu vợ e tìm biện pháp em cai thuốc lá quá. Em còn yêu đời em lắm.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/07/hinh_anh_ung_thu_phoi_2n4th3nk973pf.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/07/hinh_anh_ung_thu_phoi_2n4th5m2n4a1t.jpg
Bình luận
-
Món này làm phá lấu nhâu ngon à nghe.

- Trả lời -

- 07/09/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?