Đừng bao giờ ngủ khi thằng chủ còn thức, bài học của loài cờ hó! =))))

Thiên NhiênThiên Nhiên

07/09/2016/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/07/14238312_1200183150024580_39334490366931_2n4s9cnf9c8ea.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/07/thit-cho_2n4s9criatgqf.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/07/l-3089_2n4s9d37q39k5.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/07/hsgmvc1ddo_2n4s9d7d70oma.jpg
Bình luận
-
Hahahahaaha, nhìn mặt mấy con cún thấy rất mắc cười.

- Trả lời -

- 08/09/2016

Tếu nhở? Thoạt nhìn hình với tiêu đề hú hồn! tưởng thiệt.

- Trả lời -

- 08/09/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?