Dụ dỗ gái ngáo đá bị trai làng đánh sấp mặtThanh niên cứng,bảo bạn bè quen biết nhau mà người ta tên gì cũng không biết, chắc lại là kẻ đục nước béo cò tranh thủ lúc cô gái bị ngáo không biết gì nên dụ dỗ chở đi.

VIDEO XEM THÊM:
Bình luận
-
ĐI chịt thôi mà cũng bị phá.Chán mấy thanh niên đầu gấu quá!

- Trả lời -

- 15/07/2017

Hùng hổ cho lắm vào, đánh nó nó im, nó về kéo cả hội xách hàng lên chém thì lại bảo là tự dưng bị giang hồ chém. Toàn thứ óc trâu làm trai làng. Ấu trĩ.

- Trả lời -

- 16/07/2017

chả hiểu tn?

- Trả lời -

- 15/07/2017

Quay video hai khuôn mặt cho kỷ, loại xe, số xe, và nếu có nghi ngờ thì đt cho CA việc gì phải đánh người ta...Lạ quá !

- Trả lời -

- 15/07/2017

Làng nào đây mà mấy thằng ôn rảnh tay rảnh chân thế. Người ta làm việc gì không ảnh hưởng chén cơm thì kệ đi. Thằng ra đòn là thằng đã có gia đình còn đại diện cho trai làng đi bảo vệ gái. Nếu con đấy không phải ở làng đấy thì có phải bẽ mặt ra không?

- Trả lời -

- 16/07/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?