Drum motor TM100, TM113, TM127, TM160, TM215 Vandergraff vietnam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

09:08 - 10/04/0

Nhà phân phối Van der graaf tại Việt Nam

SANITARY DRUM MOTOR CATALOG

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/10/4605287895_1523326077.png
Diameter (inches)HP RangeDrum Motor SeriesDimensionsSpecifications
4.000.11 to 0.25 HpTM100
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
4.50.16 to 0.5 HpTM113
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
5.00.25 to 1.5 HpTM127
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
6.50.25 to 1.5 HpTM160
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
8.52.0 to 7.5 HpTM215
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
http://www.vandergraaf.com/media/VanderGraaf/site-images/pdfalt_2.png
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?