Đóng phí đường bộ được khuyến mãi phí lưu thông đường thủy, quá lãi rồi!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/22/14064056_171359386622934_332152637405364_2n2hmj03jk1sb.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/22/14051731_1154152984651619_49361274847126_2n2hmt7q52kj4.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/22/14022359_1104133406333785_70538013349545_2n2hmtmcb72f8.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/22/14100439_1104133356333790_90998044246827_2n2hmtmcljknt.jpg
Bình luận
-
Dân vn sướng nhất là đc xài miễn phí dù ướt,ngập,"nhọ' như chuột......

- Trả lời -

- 22/08/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?