Động cơ tang trống TM315, TM400, TM500A60, TM500A75 Van der graaf- van der graaf vietnam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

10:09 - 10/04/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://gianhangtudonghoatmp.files.wordpress.com/2018/04/drum-motor-d.png
HEAVY-DUTY DRUM MOTOR OPTIONS

StandardOption
Power connectionJunction box
Hub designDesign A
Electric motorClass F
Inverter Duty
VFD Rated

VPi
Class H
GV Thermal Overload Protection
Voltage480V
3 phase, 60Hz
220V, 240V, 600V
Backstop CW
CCW
Electromagnetic Brake Available
Lagging
ShellConvex
Crown
Black Rubber
1/4, 3/8, 1/2, 3/4
Slide Lagging
Ceramic
Metal Tread
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?