Động cơ servo Leroy somer

Mr TrựcMr Trực

15:22 - 19/09/0

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý là Đại lý Gemu tại Việt Nam

Địa chỉ : Số 21/17G Đường số 11, Phường 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

GEMU là một nhà sản xuất van hàng đầu trên toàn thế giới, các thành phần tự động hóa và các sản phẩm đường ống khác. Công ty đã sản xuất các sản phẩm sáng tạo và giải pháp tùy chỉnh trong và xung quanh lĩnh vực kiểm soát quá trình truyền thông kể từ năm 1964 ..

GEMU phát triển và sản xuất các linh kiện và hệ thống chất lỏng, hơi nước và khí.

Một loạt các sản phẩm để kiểm soát phương tiện truyền thông và quy định

http://dailytudonghoa.com/timthumb.php?src=upload/images/dai-ly-leroy-somer-tai-viet-nam-dong-co-hop-so-leroy-somer-hop-giam-toc-leroy-somer.jpg&w=500&h=0&zc=1&a=tc

Model sản phẩm:

8P FLS80L 0,25KW B14 230/400 MA825111

8P FLS90S 0,37KW B3 230/400 MA837107

8P FLS90S 0,37KW B5 230/400 MA837109

8P FLS90S 0,37KW B14 230/400 MA837111

8P FLS90L 0,55KW B3 230/400 MA855107

8P FLS90L 0,55KW B5 230/400 MA855109

8P FLS90L 0,55KW B14 230/400 MA855111

8P FLS100LK 0,75KW B3 230/400 MA875107

8P FLS100LK 0,75KW B3 400D MA875108

8P FLS100LK 0,75KW B5 230/400 MA875109

8P FLS100LK 0,75KW B5 400D MA875110

8P FLS100LK 1,1KW B3 230/400 MA811207

8P FLS100LK 1,1KW B3 400D MA811208

8P FLS100LK 1,1KW B5 230/400 MA811209

8P FLS100LK 1,1KW B5 400D MA811210

8P FLS112M 1,5KW B3 230/400 MA815207

8P FLS112M 1,5KW B3 400D MA815208

8P FLS112M 1,5KW B5 230/400 MA815209

8P FLS112M 1,5KW B5 400D MA815210

8P FLS132S 2,2KW B3 230/400 MA822207

8P FLS132S 2,2KW B3 400D MA822208

8P FLS132S 2,2KW B5 230/400 MA822209

8P FLS132S 2,2KW B5 400D MA822210

8P FLS132M 3KW B3 230/400 MA830207

8P FLS132M 3KW B3 400D MA830208

8P FLS132M 3KW B5 230/400 MA830209

8P FLS132M 3KW B5 400D MA830210

8P FLS160MA 4KW B3 230/400 MA840213

8P FLS160MA 4KW B3 400D MA840214

8P FLS160MA 4KW B5 230/400 MA840215

8P FLS160MA 4KW B5 400D MA840216

8P FLS160MB 5,5KW B3 230/400 MA855225

8P FLS160MB 5,5KW B3 400D MA855226

8P FLS160MB 5,5KW B5 230/400 MA855227

8P FLS160MB 5,5KW B5 400D MA855228

8P FLS160L 7,5KW B3 230/400 MA875225

8P FLS160L 7,5KW B3 400D MA875226

8P FLS160L 7,5KW B5 230/400 MA875227

8P FLS160L 7,5KW B5 400D MA875228

8P FLS180L 11KW B3 230/400 MA811325

8P FLS180L 11KW B3 400D MA811326

8P FLS180L 11KW B5 230/400 MA811327

8P FLS180L 11KW B5 400D MA811328

8P FLS200L 15KW B3 230/400 MA815325

8P FLS200L 15KW B3 400D MA815326

8P FLS200L 15KW B5 230/400 MA815327

8P FLS200L 15KW B5 400D MA815328

8P FLS225ST 18,5KW B3 230/400 MA818325

8P FLS225ST 18,5KW B3 400D MA818326

8P FLS225ST 18,5KW B5 230/400 MA818327

8P FLS225ST 18,5KW B5 400D MA818328

8P FLS225M 22KW B3 230/400 MA822325

8P FLS225M 22KW B3 400D MA822326

8P FLS225M 22KW B5 230/400 MA822327

8P FLS225M 22KW B5 400D MA822328

8P FLS250M 30KW B3 230/400 MA830325

8P FLS250M 30KW B3 400D MA830326

8P FLS250M 30KW V1 230/400 MA830327

8P FLS250M 30KW V1 400D MA830328

8P FLS280S 37KW B3 230/400 MA837325

8P FLS280S 37KW B3 400D MA837326

8P FLS280S 37KW V1 230/400 MA837327

8P FLS280S 37KW V1 400D MA837328

8P FLS280M 45KW B3 230/400 MA845325

8P FLS280M 45KW B3 400D MA845326

8P FLS280M 45KW V1 230/400 MA845327

8P FLS280M 45KW V1 400D MA845328

8P FLS315ST 55KW B3 230/400 MA855325

8P FLS315ST 55KW B3 400D MA855326

8P FLS315ST 55KW V1 230/400 MA855327

8P FLS315ST 55KW V1 400D MA855328

8P FLS315M 75KW B3 230/400 MA875319

8P FLS315M 75KW B3 400D MA875320

8P FLS315M 75KW V1 230/400 MA875321

8P FLS315M 75KW V1 400D MA875322

2P FLSC80L 0,75KW B3 230/400 MA275125

2P FLSC80L 0,75KW B5 230/400 MA275127

2P FLSC80L 0,75KW B35 230/400 MA2751C7

2P FLSC80L 0,75KW B14 230/400 MA275129

2P FLSC80L 1,1KW B3 230/400 EFF2 EA211225

2P FLSC80L 1,1KW B5 230/400 EFF2 EA211227

2P FLSC80L 1,1KW B35 230/400 EFF2 EA2112C7

2P FLSC80L 1,1KW B14 230/400 EFF2 EA211229

2P FLSC90S 1,5KW B3 230/400 EFF2 EA215225

4P FLS280S 75KW B3 400D EFF1 EA475326

4P FLS280S 75KW V1 230/400 EFF1 EA475327

4P FLS280S 75KW V1 400D EFF1 EA475328

4P FLS280S 75KW B35 230/400 EFF1 EA4753C7

4P FLS280S 75KW B35 400D EFF1 EA4753C8

4P FLS280M 90KW B3 230/400 EFF1 EA490325

4P FLS280M 90KW B3 400D EFF1 EA490326

4P FLS280M 90KW V1 230/400 EFF1 EA490327

4P FLS280M 90KW V1 400D EFF1 EA490328

4P FLS280M 90KW B35 230/400 EFF1 EA4903C7

4P FLS280M 90KW B35 400D EFF1 EA4903C8

4P FLS315ST 110KW B3 230/400 MA411425

4P FLS315ST 110KW B3 400D MA411426

4P FLS315ST 110KW V1 230/400 MA411427

4P FLS315ST 110KW V1 400D MA411428

4P FLS315ST 110KW B35 230/400 MA4114C7

4P FLS315ST 110KW B35 400D MA4114C8

4P FLS315M 132KW B3 230/400 MA413419

4P FLS315M 132KW B3 400D MA413420

4P FLS315M 132KW V1 230/400 MA413421

4P FLS315M 132KW V1 400D MA413422

4P FLS315M 132KW B35 230/400 MA4134C1

4P FLS315M 132KW B35 400D MA4134C2

4P FLS315LA 160KW B3 230/400 MA416411

4P FLS315LA 160KW B3 400D MA416412

4P FLS315LA 160KW B35 230/400 MA4164C1

4P FLS315LA 160KW B35 400D MA4164C2

4P FLS315LB 200KW B3 230/400 MA420411

4P FLS315LB 200KW B3 400D MA420412

4P FLS315LB 200KW B35 230/400 MA4204C1

4P FLS315LB 200KW B35 400D MA4204C2

4P FLS355LA 250KW B3 400D MA425410

6P FLS80L 0,25KW B3 230/400 MA625131

6P FLS80L 0,25KW B5 230/400 MA625133

6P FLS80L 0,25KW B14 230/400 MA625135

6P FLS80L 0,37KW B3 230/400 MA637125

6P FLS80L 0,37KW B5 230/400 MA637127

6P FLS80L 0,37KW B14 230/400 MA637129

6P FLS80L 0,55KW B3 230/400 MA655119

6P FLS80L 0,55KW B5 230/400 MA655121

6P FLS80L 0,55KW B14 230/400 MA655123

6P FLS90S 0,75KW B3 230/400 MA675107

6P FLS90S 0,75KW B5 230/400 MA675109

6P FLS90S 0,75KW B14 230/400 MA675111

6P FLS90L 1,1KW B3 230/400 MA611207

6P FLS90L 1,1KW B5 230/400 MA611209

6P FLS90L 1,1KW B14 230/400 MA611211

6P FLS100LK 1,5KW B3 230/400 MA615207

6P FLS100LK 1,5KW B3 400D MA615208

6P FLS100LK 1,5KW B5 230/400 MA615209

6P FLS100LK 1,5KW B5 400D MA615210

6P FLS112M 2,2KW B3 230/400 MA622207

6P FLS112M 2,2KW B3 400D MA622208

6P FLS112M 2,2KW B5 230/400 MA622209

6P FLS112M 2,2KW B5 400D MA622210

6P FLS132S 3KW B3 230/400 MA630207

6P FLS132S 3KW B3 400D MA630208

6P FLS132S 3KW B5 230/400 MA630209

6P FLS132S 3KW B5 400D MA630210

6P FLS132M 4KW B3 230/400 MA640207

6P FLS132M 4KW B3 400D MA640208

6P FLS132M 4KW B5 230/400 MA640209

6P FLS132M 4KW B5 400D MA640210

6P FLS132M 5,5KW B3 230/400 MA655219

6P FLS132M 5,5KW B3 400D MA655220

6P FLS132MR 5,5KW B5 230/400 MA655221

6P FLS132M 5,5KW B5 400D MA655222

6P FLS160M 7,5KW B3 230/400 MA675225

6P FLS160M 7,5KW B3 400D MA675226

6P FLS160M 7,5KW B5 230/400 MA675227

6P FLS160M 7,5KW B5 400D MA675228

6P FLS160L 11KW B3 230/400 MA611325

6P FLS160L 11KW B3 400D MA611326

6P FLS160L 11KW B5 230/400 MA611327

6P FLS160L 11KW B5 400D MA611328

6P FLS180L 15KW B3 230/400 MA615325

6P FLS180L 15KW B3 400D MA615326

6P FLS180L 15KW B5 230/400 MA615327

6P FLS180L 15KW B5 400D MA615328

6P FLS200LA 18,5KW B3 230/400 MA618325

6P FLS200LA 18,5KW B3 400D MA618326

6P FLS200LA 18,5KW B5 230/400 MA618327

6P FLS200LA 18,5KW B5 400D MA618328

6P FLS200LB 22KW B3 230/400 MA622325

6P FLS200LB 22KW B3 400D MA622326

6P FLS200LB 22KW B5 230/400 MA622327

6P FLS200LB 22KW B5 400D MA622328

6P FLS225M 30KW B3 230/400 MA630325

6P FLS225M 30KW B3 400D MA630326

6P FLS225M 30KW B5 230/400 MA630327

6P FLS225M 30KW B5 400D MA630328

6P FLS250M 37KW B3 230/400 MA637325

6P FLS250M 37KW B3 400D MA637326

6P FLS250M 37KW V1 230/400 MA637327

6P FLS250M 37KW V1 400D MA637328

6P FLS280S 45KW B3 230/400 MA645325

6P FLS280S 45KW B3 400D MA645326

6P FLS280S 45KW V1 230/400 MA645327

6P FLS280S 45KW V1 400D MA645328

6P FLS280M 55KW B3 230/400 MA655325

4P FLS90L 1,5KW B14 230/400 EFF2 EA415217

4P FLS90L 1,8KW B3 230/400 EFF2 EA418213

4P FLS90L 1,8KW B5 230/400 EFF2 EA418215

4P FLS90L 1,8KW B35 230/400 EFF2 EA4182B5

4P FLS90L 1,8KW B14 230/400 EFF2 EA418217

4P FLS100LK 2,2KW B3 230/400 EFF2 EA422213

4P FLS100LK 2,2KW B3 400D EFF2 EA422214

4P FLS100LK 2,2KW B5 230/400 EFF2 EA422215

4P FLS100LK 2,2KW B5 400D EFF2 EA422216

4P FLS100LK 2,2KW B35 230/400 EFF2 EA4222B5

4P FLS100LK 2,2KW B14 230/400 EFF2 EA422217

4P FLS100LK 3KW B3 230/400 EFF2 EA430213

4P FLS100LK 3KW B3 400D EFF2 EA430214

4P FLS100LK 3KW B5 230/400 EFF2 EA430215

4P FLS100LK 3KW B5 400D EFF2 EA430216

4P FLS100LK 3KW B35 230/400 EFF2 EA4302B5

4P FLS100LK 3KW B35 400D EFF2 EA4302B6

4P FLS100LK 3KW B14 230/400 EFF2 EA430217

4P FLS100LK 3KW B14 400D EFF2 EA430218

4P FLS112M 4KW B3 230/400 EFF2 EA440207

4P FLS112M 4KW B3 400D EFF2 EA440208

4P FLS112M 4KW B5 230/400 EFF2 EA440209

4P FLS112M 4KW B5 400D EFF2 EA440210

4P FLS112M 4KW B35 230/400 EFF2 EA4402A9

4P FLS112M 4KW B35 400D EFF2 EA4402B0

4P FLS112M 4KW B14 400D EFF2 EA440212

4P FLS112M 4KW B14 230/400 EFF2 EA440211

4P FLS132S 5,5KW B3 230/400 EFF2 EA455213

4P FLS132S 5,5KW B3 400D EFF2 EA455214

4P FLS132S 5,5KW B5 230/400 EFF2 EA455215

4P FLS132S 5,5KW B5 400D EFF2 EA455216

4P FLS132S 5,5KW B35 230/400 EFF2 EA4552B5

4P FLS132S 5,5KW B35 400D EFF2 EA4552B6

4P FLS132S 5,5KW B14 230/400 EFF2 EA455217

4P FLS132S 5,5KW B14 400D EFF2 EA455218

4P FLS132M 7,5KW B3 230/400 EFF2 EA475225

4P FLS132M 7,5KW B3 400D EFF2 EA475226

4P FLS132M 7,5KW B5 230/400 EFF2 EA475227

4P FLS132M 7,5KW B5 400D EFF2 EA475228

4P FLS132M 7,5KW B35 230/400 EFF2 EA4752C7

4P FLS132M 7,5KW B35 400D EFF2 EA4752C8

4P FLS132M 7,5KW B14 230/400 EFF2 EA475229

4P FLS132M 7,5KW B14 400D EFF2 EA475230

4P FLS132M 9KW B3 230/400 EFF2 EA490213

4P FLS132M 9KW B3 400D EFF2 EA490214

4P FLS132M 9KW B5 230/400 EFF2 EA490215

4P FLS132M 9KW B5 400D EFF2 EA490216

4P FLS132M 9KW B35 230/400 EFF2 EA4902C7

4P FLS132M 9KW B35 400D EFF2 EA4902C8

4P FLS132M 9KW B14 230/400 EFF2 EA490217

4P FLS132M 9KW B14 400D EFF2 EA490218

4P FLS160M 11KW B3 230/400 EFF2 EA411325

4P FLS160M 11KW B3 400D EFF2 EA411326

4P FLS160M 11KW B5 230/400 EFF2 EA411327

4P FLS160M 11KW B5 400D EFF2 EA411328

4P FLS160M 11KW B35 230/400 EFF2 EA4113C7

4P FLS160M 11KW B35 400D EFF2 EA4113C8

4P FLS160L 15KW B3 230/400 EFF2 EA415325

4P FLS160L 15KW B3 400D EFF2 EA415326

4P FLS160L 15KW B5 230/400 EFF2 EA415327

4P FLS160L 15KW B5 400D EFF2 EA415328

4P FLS160L 15KW B35 230/400 EFF2 EA4153C7

4P FLS160L 15KW B35 400D EFF2 EA4153C8

4P FLS180MR 18,5KW B3 230/400 EFF2 EA418325

4P FLS180MR 18,5KW B3 400D EFF2 EA418326

4P FLS180MR 18,5KW B5 230/400 EFF2 EA418327

4P FLS180MR 18,5KW B5 400D EFF2 EA418328

4P FLS180MR 18,5KW B35 230/400 EFF2 EA4183C7

4P FLS180MR 18,5KW B35 400D EFF2 EA4183C8

4P FLS180L 22KW B3 230/400 EFF2 EA422325

4P FLS180L 22KW B3 400D EFF2 EA422326

4P FLS180L 22KW B5 230/400 EFF2 EA422327

4P FLS180L 22KW B5 400D EFF2 EA422328

4P FLS180L 22KW B35 230/400 EFF2 EA4223C7

4P FLS180L 22KW B35 400D EFF2 EA4223C8

4P FLS200L 30KW B3 230/400 EFF2 EA430325

4P FLS200L 30KW B3 400D EFF2 EA430326

4P FLS200L 30KW B5 230/400 EFF2 EA430327

4P FLS200L 30KW B5 400D EFF2 EA430328

4P FLS200L 30KW B35 230/400 EFF2 EA4303C7

4P FLS200L 30KW B35 400D EFF2 EA4303C8

4P FLS225ST 37KW B3 230/400 EFF1 EA437325

4P FLS225ST 37KW B3 400D EFF1 EA437326

4P FLS225ST 37KW B5 230/400 EFF1 EA437327

4P FLS225ST 37KW B5 400D EFF1 EA437328

4P FLS225ST 37KW B35 230/400 EFF1 EA4373C7

4P FLS225ST 37KW B35 400D EFF1 EA4373C8

4P FLS225M 45KW B3 230/400 EFF1 EA445325

4P FLS225M 45KW B3 400D EFF1 EA445326

4P FLS225M 45KW B5 230/400 EFF1 EA445327

4P FLS225M 45KW B5 400D EFF1 EA445328

4P FLS225M 45KW B35 230/400 EFF1 EA4453C7

4P FLS225M 45KW B35 400D EFF1 EA4453C8

4P FLS250M 55KW B3 230/400 EFF1 EA455325

4P FLS250M 55KW B3 400D EFF1 EA455326

4P FLS250M 55KW V1 230/400 EFF1 EA455327

4P FLS250M 55KW V1 400D EFF1 EA455328

4P FLS250M 55KW B35 230/400 EFF1 EA4553C7

4P FLS250M 55KW B35 400D EFF1 EA4553C8

4P FLS280S 75KW B3 230/400 EFF1 EA475325

2P FLS132M 9KW B35 400D EFF2 EA290218

2P FLS132M 9KW B14 230/400 EFF2 EA290225

2P FLS132M 9KW B14 400D EFF2 EA290217

2P FLS132M 11KW B3 230/400 EFF2 EA211240

2P FLS132M 11KW B3 400D EFF2 EA211208

2P FLS132M 11KW B5 230/400 EFF2 EA211239

2P FLS132M 11KW B5 400D EFF2 EA211210

2P FLS132M 11KW B35 230/400 EFF2 EA211247

2P FLS132M 11KW B35 400D EFF2 EA211246

2P FLS132M 11KW B14 230/400 EFF2 EA211242

2P FLS132M 11KW B14 400D EFF2 EA211241

2P FLS160MA 11KW B3 230/400 EFF2 EA211313

2P FLS160MA 11KW B3 400D EFF2 EA211314

2P FLS160MA 11KW B5 230/400 EFF2 EA211315

2P FLS160MA 11KW B35 230/400 EFF2 EA2113B5

2P FLS160MA 11KW B35 400D EFF2 EA2113B6

2P FLS160MB 15KW B3 230/400 EFF2 EA215313

2P FLS160MB 15KW B3 400D EFF2 EA215314

2P FLS160MB 15KW B5 230/400 EFF2 EA215315

2P FLS160MB 15KW B5 400D EFF2 EA215316

2P FLS160MB 15KW B35 230/400 EFF2 EA2153B5

2P FLS160MB 15KW B35 400D EFF2 EA2153B6

2P FLS160L 18,5KW B3 230/400 EFF2 EA218313

2P FLS160L 18,5KW B3 400D EFF2 EA218314

2P FLS160L 18,5KW B5 230/400 EFF2 EA218315

2P FLS160L 18,5KW B5 400D EFF2 EA218316

2P FLS160L 18,5KW B35 230/400 EFF2 EA2183B5

2P FLS160L 18,5KW B35 400D EFF2 EA2183B6

2P FLS180MR 22KW B3 230/400 EFF2 EA222313

2P FLS180MR 22KW B3 400D EFF2 EA222314

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?