Độc chiêu làm guồng nước mini quay thịt: tắm vui chơi thả phanh mà vẫn có đồ ăn, thiên đường là đây! :P

Lợi dụng sức nước, nhóm đi chơi picnic đã chế một tuabin để đặt lò nướng thịt ngay giữa dòng suối. Quả là tiện cả 3-4 đường )

0 bình luận
Bạn có thể quan tâm
<>
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?