Đoán xem, ai sẽ là người đầu tiên bị thương trong bức hình này?

Quan sát bức hình dưới đây và cho biết: Theo bạn, ai trong số những người này sẽ bị thương đầu tiên?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/20/unnamed-4-3960-1497157481_2p06d5daefdts.jpg


A
B
C
D


(theo VV)
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?