Đoàn xe dâu kéo dài 2km nhuộm trắng cả khu parson Thái Hà, ước gì mình là anh ấy

Hội xôi nát (Sonata Club) chúng em các cụ ạ. Miên man nhìn mãi không hết, chắc chú rể đẹp trai lắm còn cô dâu khỏi cần nói thoáng nhìn dàn xe là biết xinh gái luôn rồi

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/12717892_815167778627304_240113365011305_2mar7kfcg3dec.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/12472776_815167808627301_145073245426106_2mar7kfi7dkfc.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/943807_815167835293965_44493341880550986_2mar7kfd49pcj.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/940916_815167855293963_39011489259140610_2mar7kfiljs03.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/12919759_815167898627292_595287060093150_2mar7kfifsonh.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/27/12814243_1594102770916355_30956953263699_2mar7kfc99f3k.jpg
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?