Đố vui tiếng Việt: Từ nào cắt đầu thành một loài hoa, bỏ đuôi lại biến thành động vật?

Trong rừng từ vựng phong phú của tiếng Việt, từ nào có 5 chữ mà khi bỏ đầu thành một loài hoa, cắt đuôi thành một loài động vật và bỏ dấu thì biến thành một vũ khí?
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/18/untitled-2-6499-1463471087_2mifah41g5r8e.jpg


> Xem đáp án
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?