Đo lực căng, đo lực nén, đo lực xé, đo lực kéo mark 10 ESM ESM001, ESM004, ESM002, ESM003-1, ESM003-2, ESM003-3, mark 10 vietnam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

14:51 - 02/02/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/02/1269078776_1517557894.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/02/1269078776_15175578941.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/02/1269078776_15175578942.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/02/1269078776_15175578943.jpg
MOTORIZED TEST STANDS
ESM Test stand, motorized, 200 lbF / 1 kN
ESM001 Digital travel display for ESM/ES30, 6" / 150 mm
ESM004 Digital travel display for ESM/ES30, 12" / 300 mm
ESM002 Limit switch kit for ESM
ESM003-1 Column extension for ESM/ES30, 6” / 150 mm
ESM003-2 Column extension for ESM/ES30, 12” / 300 mm
ESM003-3 Column extension for ESM/ES30, 24” / 600 mm
ESMH Test stand, motorized, horizontal, 50 lbF / 250 N
ESMH-DC Advanced test stand, motorized, horizontal, 100 lbF / 500 N
ESMH001 Digital travel display for ESMH, 12" / 300 mm
ESM301 Test stand, motorized, 300 lbF / 1.5 kN
ESM301L Test stand, motorized, 300 lbF / 1.5 kN
ESM301-002-1 Column extension for ESM301 / ESM301L, 6” / 150 mm
ESM301-002-2 Column extension for ESM301 / ESM301L, 12” / 300 mm
ESM301-002-3 Column extension for ESM301 / ESM301L, 24” / 600 mm
ESM301-003 Bench mounting kit
ESM301-001 Integrated travel indication with RS-232 output, for ESM301
ESM301L-001 Integrated travel indication with RS-232 output, for ESM301L
EF010 Computer control via RS-232
EF011 Programmable travel set points
EF012 Integrated overload protection
EF013 Auto return
EF014 Cycling / dwell time
EF016 Independent up and down speeds
EF017 Extended speed range, low
EF018 Extended speed range, high
EF019 Break detection
EF020 Load holding
EF021 Preload / sample touch
EFCOMP Complete options package for ESM301
EFCOMP-L Complete options package for ESM301L
TSFM500 Test stand, motorized, 500 lbF / 2.2 kN, vertical
TSFM500H Test stand, motorized, 500 lbF / 2.2 kN, horizontal
TSFM500-DC Advanced test stand, motorized, 500 lbF / 2.2 kN, vertical
TSFM500H-DC Advanced test stand, motorized, 500 lbF / 2.2 kN, horizontal
TSF001 Digital travel display for TSF-Series stands, 6" / 150 mm
TSTM Test stand, torque, motorized, 100 lbFin / 11.5 Nm, vertical
TSTMH Test stand, torque, motorized, 100 lbFin / 11.5 Nm, horizontal
TSTM-DC Advanced test stand, torque, motorized, 100 lbFin / 11.5 Nm, vertical
TSTMH-DC Advanced test stand, torque, motorized, 100 lbFin / 11.5 Nm, horizontal
SP-2496 Torque capacity upgrade for TSTM(H)-DC, 200 lbFin / 22 Nm
SP-2624 Speed range upgrade for TSTM(H)-DC, 60 RPM max
TST001 Digital angle display for TST-Series stands, 110V
TST002 Integrated angle encoder for TSTM-DC / TSTMH-DC, installed as retrofit
TSF002 Horizontal/wall mounting kit for TSF-Series and TST-Series stands
Column extension pricing for above test stands:
TSFM500(-DC) / TSFM500H(-DC)
TSTM(-DC) / TSTMH(-DC)
DC4010 Advanced digital controller for ESMH
DC4030 Advanced digital controller for TSFM500 / TSFM500H
DC4040 Advanced digital controller for TSTM / TSTMH
ESM1500LC Test stand with load cell mount, motorized, 1,500 lbF / 6.7 kN
ESM1500FG Test stand with force gauge mount, motorized, 1,500 lbF / 6.7 kN
AC1055 Base plate, matrix of threaded holes
AC1054 Base plate, multiple center hole threads
AC1057 Force gauge mounting kit (included with ESM1500FG)
AC1056 Load cell mounting kit (included with ESM1500LC)
SF008 FollowMeTM force-based manual positioning
SF009 Travel indication with USB output
SF010 Computer control via USB
SF011 Programmable travel set points
SF012 Integrated overload protection
SF013 Auto return
SF014 Cycling / dwell time
SF016 Independent up and down speeds
SF017 Extended speed range, low
SF018 Extended speed range, high
SF019 Break detection
SF020 Loadholding
SF021 Preload / sample touch
SFCOMP Complete options package for ESM1500
MANUAL TEST STANDS
ES05 Test stand, lever-operated, 30 lbF / 150 N
ES10 Test stand, lever-operated, 100 lbF / 500 N
ES20 Test stand, hand wheel-operated, 100 lbF / 500 N
ES001 Dial indicator kit for ES10/ES20, 1”
ES002 Digital indicator kit for ES10/ES20, 1" / 25 mm
ES001NI Set of brackets for indicator, indicator not included
AC1060 Base plate with matrix of tapped holes (formerly 14-1068)
ES30 Test stand, hand wheel-operated, 200 lbF / 1 kN
ESM001 Digital travel display for ES30, 6" / 150 mm
ESM004 Digital travel display for ES30, 12" / 300 mm
ESM003-1 Column extension for ES30, 6” / 150 mm
ESM003-2 Column extension for ES30, 12” / 300 mm
ESM003-3 Column extension for ES30, 24” / 600 mm
TSA750 Test stand, lever-operated, 750 lbF / 3.75 kN, vertical
TSA750H Test stand, lever-operated, 750 lbF / 3.75 kN, horizontal/wall mount
TSA001 Digital travel display for TSA750/TSA750H, 6" / 150 mm
TSA002 Horizontal/wall mounting kit for TSA750/TSC1000
TSA003 Table assembly for TSA750/TSAH750
TSB100 Test stand, lever-operated, 100 lbF / 500 N, vertical
TSB001 Digital travel display for TSB100, 6" / 150 mm
TSB002 Horizontal/wall mounting kit for TSB100
TSB003 Travel stops kit for TSB100
TSC1000 Test stand, hand wheel-operated, 1000 lb / 4.5 kN, vertical
TSC1000H Test stand, hand wheel-operated, 1000 lb / 4.5 kN, horizontal/wall mount
TSC001 Digital travel display for TSC1000/TSC1000H, 6" / 150 mm
TSF Test stand, hand wheel-operated, 1000 lbF / 4.5 kN, vertical
TSFH Test stand, hand wheel-operated, 1000 lbF / 4.5 kN, horizontal
TSF001 Digital travel display for TSF- Series stands, 6" / 150 mm
TST Test stand, torque, hand wheel-operated, 100 lbFin / 11.5 Nm, vertical
TSTH Test stand, torque, hand wheel-operated, 100 lbFin / 11.5 Nm, horizontal
TST001 Digital angle display for TST-Series stands, 110V
TSF002 Horizontal/wall mounting kit for TSF-Series and TST-Series stands
Column extension pricing for above test stands:
TSA750 / TSA750H / TSB100 / TSC1000 / TSC1000H
TSF / TSFH
TST / TSTH

Hiện nay chúng tôi đang là nhà phân phối và đại lý của nhiều hãng lớn trên toàn thế giới với đầy đủ các trang thiết bị máy móc, quý khách có thể tham khảo thêm:

AT2E, As scholer, Ametek PI, Ametek test, Bircher, Barksdale, Beckhoff, Busmann, Baumuller, Baumer, Elau, Elettrotek Kabel, IBA, Kern Sohn, Keller, Kiepe, Mark 10, Matsushima, Matsui, Masibus, Maxonic, Mehrer, Nireco, Pilz, Pora, Pentair, Redlion, Rotork, Soldo, Teclock, TDK Lambda, Telco Sensors, Yokogawa, Wise, Wago, Wittenstein, Asa – RT, Aviteq, Bihl wiedemann, Brevini, Conatec, Gemu, Kyowa, Mdexx, Megatron, Meinsberg, Microsonic, Meinsberg, Microsonic, MKS Anlasser, Novotechnik, PMA, PS electric, Schiebel, Singerland Bremsen, Spohn Burkhardt, Sytstec, STI Vibration Monitoring, Tematec, Van Der Graaf, Vaccum Barrier,…

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?