Đố các bác Vitalker 'Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?', 99% người trả lời sai

Thứ này thuộc sở hữu của chồng, gắn với người chồng nhưng người thường xuyên sử dụng lại là vợ. Các bác có biết được thứ gì mà kỳ lạ vậy không, đàn ông có vợ thiệt thòi nhỉ?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/26/249994c29fa084d7cfcc4d3eb29c46-9619-2895_2od2dtkdt3jsk.jpg


Những người vợ thích cầm thứ gì của chồng nhất?

> Xem đáp án

Nguồn: VnExpress

[embedPost][linkEmbed]/threads/cau-noi-doi-kinh-dien-nhat-moi-thoi-dai-cua-canh-may-rau-khi-o-gan-chi-em-la-gi-ban-co-biet.2584656[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/26/01-8457-1494491209_2ob0qkmk7t931.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]

[/embedPost]
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?