0/04/05

Đố các bác Vitalker biết 'Cái gì đi nhai, đứng ngậm, ngồi cười'?

Câu hỏi tưởng đơn giản như đang giỡn nhưng không phải ai cũng biết được đâu nhé. Theo các bác thì trên cơ thể của con người, bạn có biết cái gì 'đi nhai, đứng ngậm, ngồi cười, gặp người không hỏi cả đời móm răng'?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/04/01-9441-1493783543_2o9pscbot3l37.jpg

Bạn có biết cái gì đi nhai, đứng ngậm, ngồi cười, gặp người không hỏi cả đời móm răng?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/04/02-7827-1493783543_2o9pscbp7makn.jpg

Tên cũng gọi là gà; Thân hình lại cao to; Dưới cổ có bìu da; Đuôi xòe như công múa? Là con gì?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/04/03-1392-1493783543_2o9pscbpeerg3.jpg

Bốn con chung một vần cờ (C). Hỏi:

Con gì bơi lượn giỏi nhanh? (Đáp án)

Con gì đi dọc lại thành đi ngang? (Đáp án)

Con gì khiêu vũ giỏi giang? (Đáp án)

Con gì đi, đứng, nằm hang cứ ngồi? (Đáp án)

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/04/04-9371-1493783543_2o9pscbph88od.jpg

Con gì chở được miếng gỗ lớn nhưng không chở được hòn sỏi?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/04/05-2664-1493783544_2o9pscbp7srfe.jpg

Chẳng lợp mà thành mái; Chẳng cấy mà mọc đều; Già thì trắng phau phau; Non thì đen kin kít. Là gì?

> Xem đáp án
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?