Đố các bác biết cô ấy giấu điện thoại ở đâu đấy! =))))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/09/13876510_1053521964765406_60706010696900_2n0k1jp5mmm1a.jpg
Bình luận
-
Giấu ở lỗ nhị.

- Trả lời -

- 11/08/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?