Đố bạn tìm được 8 màu sắc khác biệt chỉ trong 15 giây mà không rối trí: Cảnh báo coi chừng bị loạn nhé

Bằng việc tìm ra 8 màu sắc khác biệt, bạn sẽ nâng cao kỹ năng cảm nhận của mình với màu sắc, đồng thời biết được khả năng cảm thụ sắc màu của mình tới đâu.

Hình tròn nào khác biệt nhất

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/16/2-1502254252861_2op3pi9btnh3d.jpg


Đáp án hình 1

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/16/5-1502254579270_2op3pi9cgm09a.jpg


Đáp án hình 2

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/16/6-1502254642166_2op3pi9fa4sog.jpg


Đáp án hình 3


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/16/1-1502254149945_2op3pi9fgoqrs.jpgĐáp án hình 4

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/16/3-1502254463062_2op3pi9hcekq3.jpg


Đáp án hình 5

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/16/4-1502254537338_2op3pi9illf76.jpg


Đáp án hình 6

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/16/7-1502254720739_2op3pianeb2gt.jpg


Đáp án hình 7

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/16/8-1502254795984_2op3piaqqptge.jpg


Đáp án hình 8

VIDEO XEM THÊMNguồn: Kênh 14
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?