Đố bạn biết có bao nhiêu hình đầu hổ trong bức ảnh

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/quiz-4-9676-1453802996_2m4mt5sk2sd23.jpg


Có bao nhiêu hình đầu hổ trong bức ảnh?

A. 8 hình

B. 12 hình

C. 16 hình

D. 20 hình
Bình luận
-
16

- Trả lời -

- 14/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?