Đố anh em, có tất cả bao nhiêu cây sáo trong bức tranh này?

Mời anh em cùng ngó xem có bao nhiêu cây sáo ở đây?

http://kenh14cdn.com/2017/ava3-1508637088998.jpg

>> Xem đáp án

Bình luận
-
tớ đếm đc 10 đấy

- Trả lời -

- 08/11/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?