0/12/08

Định nhảy cầu tự tử cô gái được đội trưởng đội cứu hộ cứu sống
Trong khi đội cứu hộ đang cố thuyết phục để cô gái từ bỏ ý định tự tử thì người đội trưởng đã nhanh chóng nắm kéo cô ra khỏi thành cầu. Hy vọng sau lần thoát chết này sẽ giúp cô gái suy nghĩ lại và dẹp ỏ ý định tự tử.
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?