Định mức mối mọt trong phần mềm dự toán Eta

Hoài ThươngHoài Thương

15:02 - 23/08/0

Định mức mối mọt

Định mức mối mọt phần mềm dự toán Eta - Đơn giá phòng trừ mối mọt trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại. Công bố theo Quyết định số 32/TWH ngày 8 tháng 4 năm 2014.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/23/1502213697_1535011761.jpg

Căn cứ xây dựng định mức mối mọt

+ Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng: TCXD 204/1998 của Bộ trưởng Xây dựng. Được ban hành ngày 6/1/1998.

+ Dựa vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép. Hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam hàng năm của Bộ NN & PTNT. Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất và chế phẩm diệt trùng, diệt mối mọt

+ Căn cứ giá hóa chất và vật tư dành cho việc phòng chống mối và xử lý côn trùng gây hại

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/23/6001393019_1535011802.jpg

Nội dung quyết định công bố định mức mối mọt

+ Tập đơn giá và định mức phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại.

+ Tập định mức mối mọt và đơn giá phòng chống mối mọt, côn trùng gây hại. Chỉ có giá trị tham khảo để lập dự toán do Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam ban hành. Hàng năm sẽ được sửa đổi bổ sung theo tình hình thực tế.

+ Bộ định mức – đơn giá phòng chống mối mọt, côn trùng gây hại có hiệu lực từ ngày ký. Thay thế cho bộ đơn giá định mức đã ban hành trước đó.

+ Các Trung tâm hoạt động khoa học công nghệ. Và các đơn vị thuộc Hội khoa học và kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?