Đi vắng nhiều nhưng tiền điện lại tăng gấp đôi! EVN giải thích đi?

Chẳng biết sao, nhưng trong trường hợp này em thấy khó hiểu quá. Bác nói đi làm suốt mà tiền điện tăng thì có tin được không ạ! Có anh chị nào giống trường hợp này không cho em lời giải thích.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/hoa_don_tien_dien_2mqcnlqjh3oai.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?