Đi đường hết 800k tiền xăng thì thêm 400k tiền phí, giờ mới thấy trạm thu phí ngốn thế nào

Mình đi SG-Buôn Mê Thuột, đi về 700 km, tiền xăng hết 700k, tiền phí giao thông 400k. Cũng kinh khủng không kém bác này đi Sài Gòn - Nha Trang.

Bác tài này đi hết 800k tiền xăng thì hơn 400k tiền phí, quá nửa. Thế mới thấy các trạm thu phí bây giờ nhiều như thế nào.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/11217548_1075420559147098_72914087269556_2mgdtaniof6ej.jpg


[embedPost][/embedPost]
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?