Đến xe máy giờ cũng bị trộm vặt đồ, không hiểu lấy mấy thứ cỏn con để làm gì?

- Lúc 1h20... Tại hẻm 130 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn mình có để 1 chiếc bên ngoài

- Đang ngồi đánh LM... Nghe tiếng cót két ở dưới, từ trên gác phóng xuống ầm ầm. Bọn nó nghe tiếng rồi bỏ chạy và để lại 1 cái cờ lê tháo óc vít... Bọn nó tháo đúng 1 con óc, méo hiểu chúng nó tháo biển số xe để làm chi :/
- Mọi người ai có xe thì dắt vào nhà cất, chứ nó lấy biển số xe có thể để đi gây án(đoán)... Mắc công lại khổ cho mình nữa T.T Ở xóm mình 2 xe bị trộm mất biển số khi để ở trước nhà vì ở xóm chưa bao giờ có vụ mất cắp nào!!! Xe mình là xe tiếp theo vì cũng để trước nhà vì làm biếng chưa dắt vào!!!

Trước ở SG cũng từng có vụ đi xe cà tang vào gửi lấy vé rồi sau đấy tráo biển số xe xịn, ung dung dắt ra ngoài. Cái này cũng không thể lường được. Ngay khi thấy tháo biển là anh em phải cảnh giác ngay nhé.

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=803632709770295&set=gm.1012567642220151&type=3

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/05/13325561_803632709770295_875054306695025_2ml53bct1jj2b.jpg


Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?